Landsorganisasjonen i Norge

Næringspolitikk
Foto: Øystein Haugerud

- Uakseptabelt mange nulltimerskontrakter

- Det er en stor utfordring at så mange ansatte er tilkallingsvikarer på nulltimerskontrakter på Gardermoen, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

Tirsdag var LO-lederen, sammen med andre fra LOs ledelse og flere forbundsledere, på besøk på Gardermoen. Gjennom samtaler med ansatte, tillitsvalgte, fagforeningsmedlemmer, Avinor og flere arbeidsgivere fikk delegasjonen et godt bilde av Norges største arbeidsplass. 

Alt for mange nulltimerskontrakter

På norske flyplasser er bruken av tilkallingsvikarer på nulltimerskontrakter utbredt. 

- Det er uakseptabel høy bruk av denne type kontrakter, sier LO-lederen. 

- Å ikke vite når eller hvor mye jobb man får, fører til stor usikkerhet. Det blir vanskelig å legge planer for l  ivet, blant annet får man ikke boliglån uten sikker og fast inntekt.

Gunnar Holm fra Fellesforbundet ser mye av dette på nært hold som tillitsvalgt på Gardermoen. 

- I tillegg ser vi at løsere tilknytning til arbeidslivet går utover  arbeidsmiljøet, og enda verre kan det være en sikkerhetsutfordring. Det er vanskeligere å si ifra om kritikkverdige forhold og rapportere hendelser, skader eller uhell når du er redd for at du ikke blir satt opp på flere vakter. Du risikerer at hele inntektsgrunnlaget faller bort, sier Holm.

LO-ledelsen tok opp den utstrakte bruken av nulltimerskontrakter og ufrivillig deltid i møtet med Avinor-ledelsen. Også ledelsen i Avinor sier de ønsker trygge og gode arbeidsforhold i de mange bedriftene ved Gardermoen. Signalene om at Avinor, som eier av flyplassen, ønsker en dreining bort fra slike ansettelsesforhold, tatt godt imot, men: 

- Selskapene som har vunnet anbudene på service- og driftstjenester, har selvfølgelig  ansvar for å tilby faste og trygge stillinger. Men Avinor kan i større grad legge føringer for og strengere krav til de som vinner anbudene, påpeker Gabrielsen. 

Viktig med flere fagorganiserte

LO har, sammen med seks LO-forbund, en stor kampanje for å rekruttere flere inn i LO og øke organisasjonsgraden i servicebransjen. Kampanjen består av åtte prosjekter, derav ett på Gardermoen. 

Les også: - Bærebjelken i arbeidslivet er organisering

I to år har en prosjektarbeider og to delvis frikjøpte tillitsvalgte jobbet for økt kompetanse hos tillitsvalgte, rekruttering av nye medlemmer og å skape et fellesskap for tillitsvalgte på tvers av forbundsgrensene.

Dette har blant annet resultert i en økning i medlemstallet fra 54 til 191 hos Travel Retail Norge (tax free). Det er også en sterk økning av nye medlemmer i Flyarbeidernes forening.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler