Landsorganisasjonen i Norge

Næringspolitikk
Foto: Trond Isaksen

LO lettet over unntak fra toll på stålprodukter

-Dette var gode nyheter for norsk industri og arbeidsplasser, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Han er lettet over at Norge unntas fra EUs toll på stålprodukter.

Som følge av at USA innførte ekstratoll på stål og aluminium i mars,  har EU nå besluttet å iverksette toll på import av stål. Dette for å beskytte egen stålproduksjonen. Import fra Norge og de øvrige EØS-landene fritas, og dette begrunnes med EØS-avtalen og de nære økonomiske relasjonene med mellom EU og EØS-landene.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler