Landsorganisasjonen i Norge

Samferdsel
Norsk fagbevegelse samlet til politisk markering mot EUs fjerde jernbanepakke foran Stortinget. Foto: Hege Nilsen Ahlquist

Nytt slag om jernbanen

- I høst står et nytt slag om jernbanen. Vi protesterer mot regjeringens planer om obligatorisk anbud i togtrafikken. Vi protesterer mot politiske vedtak som umuliggjør en fornuftig organisering av jernbanen i fremtiden. Vi sier nei til EUs fjerde jernbanepakke, sa LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i sin appell.

I dag var norsk fagbevegelse samlet til politisk markering mot EUs fjerde jernbanepakke foran Stortinget. Markeringen var i regi av LO Stat, Norsk Jernbaneforbund og Norsk Lokomotivmannsforbund.

EUs fjerde jernbanepakke betyr den største endringen av norsk jernbane noen sinne understreket LO-lederen.

- Denne pakken inneholder en lovpålagt PLIKT til å konkurranseutsette persontransport på jernbanestrekninger som drives med tilskudd fra det offentlige.

- Vi vet hva anbudskonkurranse betyr! Det betyr press på kostnader. Dårligere lønns- og arbeidsforhold. Lavere pensjon. Innleie, løsarbeid. Press på kostnader til opplæring.

- Anbudskonkurranse betyr oppsplitting av fagmiljø. Det går ut over kompetansen. Det betyr svekket kontroll med sikkerheten.

LO-lederen oppfordret politikerne til å lytte til erfaringer fra andre land som har stykket opp og delt ut jernbanestrekninger til de som har det laveste anbudet.

- De forteller om dårligere standard, dårligere service, lav punktlighet, tog som ikke korresponderer.

Et samlet LO i ryggen.

- Fagforeningskamerater, dyktige jernbaneansatte! Hele LO, tillitsvalgte fra det ganske land, og i alle yrkesgrupper – har sagt nei til dette direktivet på LO-kongressen. Vi står sammen med dere!

LO-lederen avsluttet med en appell til politikerne:

- La oss jobbe SAMMEN om en styrket jernbane. En jernbane til å stole på – for næringslivet, for pendlere, for oss alle! La oss slå ring om jernbanen. Og si NEI til Jernbanepakke 4.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler