Landsorganisasjonen i Norge

Sosial dumping

Vi gratulerer de ansatte i ColorLine

Vi gratulerer tillitsvalgt og ansatte i ColorLine. Den innsatsen som de tillitsvalgte og Norsk Sjømannsforbund har lagt ned har gitt resultater.

I kveld ble det klart at sterkt press fra tillitvalgte og forbund har gitt resultater.  I budsjettforliket mellom de nåværende regjeringspartiene og KrF er det enighet om at ColorLine ikke får flagge ut. Dermed får ikke det lønnsomme rederiet erstatte norske sjøfolk med billigere utenlandsk arbeidskraft.

Hovedtillitsvalgt i ColorLine, Ronny Øksnes, har gjort en formiddabel innsats for å sikre arbeidsplassene for sine medlemmer.  Vi er glade og stolte over at innsatsen har gitt resultater.

Det betyr at 700 ansatte og deres familier kan puste lettet ut.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler