Landsorganisasjonen i Norge

Den norske modellen: Nøkkelen til økt effektivitet og sikkerhet for norsk olje-og gassnæring

-
Scandic Ørnen, Bergen

Konferansen er en viktig møteplass for hele petroleumsnæringen. Her er det takhøyde for at tillitsvalgte, verneombud, politikere, myndigheter, partene i arbeidslivet og bedriftene i sammen kan diskutere felles muligheter og utfordringer.

Program:

Tirsdag 13. november

09.00 – 10.00  Registrering m/ kaffe og rundstykker
10.00 – 10.10  Åpning av konferansen og presentasjon av møteledere ved Frode Alfheim, leder LOs olje- og gassutvalg
10.10 – 10.20  Presentasjon av program, opplegg ved møteleder Gerd Kristiansen og Geir Seljeseth
10.20 – 10.40  Kjell-Børge Freiberg, Olje- og energiminister
10.40 – 11.00  Ressurssituasjonen ved Bente Nyland, direktør Oljedirektoratet
11.00 – 11.20  Spørsmål fra salen
11.20 – 12.20  Lunsj

Norsk sokkel i endring – status, fremtid og konkurransekraft

12.20 – 12.40 Hans-Christian Gabrielsen, leder LO
12.40 – 13.00 Karl-Petter Løken, Kværner
13.00 – 13.20 Arne Sigve Nylund, Equinor
13.20 – 13.40 Spørsmål fra salen
13.40 – 14.00 Benstrekk
14.00 – 14.20 Espen Barth Eide, Arbeiderpartiet
14.20 – 14.40 Stefan Heggelund, Høyre
14.40 – 15.40 Debatt med innlederne og spørsmål fra salen
18.30 Aperitiff
19.00 Middag, middagstaler: Roar Flåthen


Onsdag 14. november
Sikkerhet på norsk sokkel

09.00 – 09.05 Åpning ved møteleder Gerd Kristiansen og Geir Seljeseth
09.05 – 09.25 Arbeidet med stortingsmelding om norsk sokkel, ved Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie
09.25 – 09.45 Sikkerhet et verdivalg, ved Anne Myhrvold, direktør Petroleumstilsynet
09.45 – 10.15 Spørsmål til innlederen fra salen
10.15 – 10.35 Knut Thorvaldsen, direktør drift NOROG
10.35 – 10.55 Jørn Eggum, leder Fellesforbundet
10.55 – 11.15 Lill Heidi Bakkerud, nestleder Industri Energi
11.15 – 11.45 Debatt med innlederne og spørsmål fra salen
11.45 – 12.00 Avslutning ved Frode Alfheim, leder LOs olje og gassutvalg
12.00 Lunsj

 

 

Kostnad:
Rom pr. natt                                                  kr. 1600,-
Dagpakke pr. pers/dag                                  kr. 1700,-
Bankett/middag                                             kr. 1000,- Sum                                                               kr. 6000,-

Program, påmelding og praktisk informasjon: www.lo.no/oljegass2018

Medlemmene i Fellesforbundet, Industri Energi, FLT og EL og IT Forbundet melder seg på til sine forbund.

Påmeldingsfrist: 30. september.

Her kan du laste ned brosjyre

 

Påmelding:

Deltakelse:Samtykke