Landsorganisasjonen i Norge

Økonomi og sysselsetting

Et godt arbeidsliv og arbeid til alle må være det overordnede målet for lønnsoppgjørene, den økonomiske politikken og annen politikk.

LO vil at:

  • Fast ansettelse i hel stilling må være hovedregelen
  • Arbeidsmarkedspolitikken må styrkes og ha som mål å hindre utstøting og føre flest mulig tilbake til arbeidslivet.
  • Alle under 25 år må sikres et tilbud om jobb, utdanning eller kompetansegivende opplæring
  • Permitteringsregelverket må være godt tilpasset den løpende situasjonen og praktiseres fleksibelt

LO vi bidra til en koordinert lønnsdannelse som sikrer høy sysselsetting og lav arbeidsledighet.

Hans-Christian Gabrielsen LO-leder
Flere aktuelle saker