Landsorganisasjonen i Norge

Økonomi og sysselsetting
- Ny teknologi møtt på riktig måte, kan gi velstandsvekst og mer lærende og utviklende jobber, sier LO-sekretær Are Tomasgard.

- Både gevinster og ulemper av teknologiutviklingen og globaliseringen må fordeles rettferdig

- Både gevinster og ulemper av teknologiutviklingen og globaliseringen må fordeles rettferdig. Vi ser at ny teknologi møtt på riktig måte, kan gi velstandsvekst og mer lærende og utviklende jobber, sier LO-sekretær Are Tomasgard.

Tomasgard deltok tirsdag denne uka på Fafo-seminaret Fremtidens arbeidsliv – muligheter og utfordringer for de nordiske modellene. På seminaret ble rapporten The Nordic future of work: Drivers, institutions, and politics av Fafo-forskerne Jon Erik Dølvik and Johan Røed Steen lansert. Rapporten er skrevet på oppdrag for Nordisk ministerråd.

- Norge og de nordiske landene har bedre verktøy enn mange andre land for å få til en slik rettferdig fordeling. Vår koordinerte lønnsdannelse og den norske modellen er avgjørende verktøy for å oppnå nettopp dette.

Men de nordiske modellene er heller ikke usårbare. Den nevnte Fafo-rapporten peker på tendensene til et framvoksende lavtlønnssegment i deler av arbeidslivet, sosial dumping og mer atypisk arbeid.

- Vår arbeidslivsmodell blir neppe irrelevant, den må snarere utvikles på sine egne premisser. Hvis vi ikke lykkes med dette kan vi, som Fafo-rapporten også antyder, få en todelt situasjon i arbeidslivet; med en nordisk modell for de privilegerte og ressurssterke, mens andre grupper faller utenfor, framhever Tomasgard.

Mer aktivt på kompetanse- og arbeidsmarkedspolitikk

LO har vært en sterk pådriver for å få på plass nasjonal kompetansepolitisk strategi, kompetansereform, for å satse mer aktivt på kompetanse- og arbeidsmarkedspolitikk.

- Det er velkjent at den norske modellen bidrar til god produktivitets- og inntektsvekst. Men uten at det samtidig er gode verktøy og sterk politisk prioritet for kompetanseheving, vil mange ikke greie å ta del i det høyproduktive arbeidslivet modellen skaper.

- Sterk satsing på inkludering og kompetanse er derfor en viktig forutsetning for at denne samfunnsmodellen skal være bærekraftig, avslutter Are Tomasgard.

Last ned The Nordic future of work: Drivers, institutions, and politics 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler