Landsorganisasjonen i Norge

Økonomi og sysselsetting
Foto: Trond Isaksen

De siste tallene for arbeidsløsheten

Antallet helt arbeidsløse gikk ned med 600 personer og bruttoarbeidsløsheten gikk ned med 1 300 personer fra september til oktober i år, ifølge sesongjusterte tall fra NAV.

Ved utgangen av oktober 2018 var 61 500 personer registrert som helt arbeidsløse hos NAV, 4500 færre enn på samme tid i fjor. Arbeidsløsheten er dermed 2,2 prosent av arbeidsstyrken, ned fra 2,4 prosent i oktober i fjor. Summen av helt arbeidsløse og arbeidssøkere på tiltak er nå 76 500 personer. Dette er en nedgang på 8 900 det siste året. Målt som andel av arbeidsstyrken er bruttoarbeidsløsheten 2,8 prosent, mot 3,1 prosent i oktober i fjor.

Antallet helt arbeidsløse gikk ned fra ett år tidligere i 10 av 14 yrkesgrupper denne måneden, sterkest var nedgangen innen ingeniør- og ikt-fag (-29 prosent) og industriarbeid (-20 prosent). Arbeidsløsheten var høyest innen reiseliv og transport (3,8 prosent) og barne- og ungdomsarbeid (3,5 prosent), og lavest innen undervisning (0,7 prosent) og akademiske yrker (0,9 prosent).

De siste tallene for arbeidsløsheten - utgangen av oktober 2018

Flere aktuelle saker

Se alle artikler