Landsorganisasjonen i Norge

Statsbudsjettet
Stortinget

Et budsjett med fortsatt skattelette for eiere uten satsing på vekstfremmende politikk

- Regjeringen burde avstått fra å prioritere tiltak som ikke øker vekstevnen, som lavere skatt til eiere av aksjer og ytterligere redusert selskapsskatt, står det i uttalelse fra LOs sekretariat om statsbudsjettet for 2019.

Et budsjett med fortsatt skattelette for eiere uten satsing på vekstfremmende politikk


Etter mange år med svak vekst og fallende yrkesdeltakelse går det nå bedre i norsk økonomi. Oppgangen er imidlertid moderat, og bare så vidt over normal vekst. Fallet i ledigheten har stoppet opp. Det er fare for at arbeidsledigheten henger seg fast på et alt for høyt nivå. Regjeringens prognoser viser at det vil være over 100 000 ledige til neste år. Da blir det feil å kutte i tiltak som kan få flere i jobb.

Vi har mye å ta igjen og trenger nå flere år med vedvarende vekst over normalen for å gjenopprette sysselsettingen til nivåer som kan opprettholde velferdsstaten på lengre sikt.

Etter mange år med høy oljepengebruk, som nå er på 17 pst av det samlete budsjettet, er det riktig å nedjustere økningen i oljepengebruken, slik regjeringen foreslår. Årene med store påfyll fra fondet kan være forbi, og det er derfor desto viktigere å styrke vekstevnen i fastlandsøkonomien. LO og partene i arbeidslivet har bidratt til det gjennom tariffoppgjørene. Regjeringen burde avstått fra å prioritere tiltak som ikke øker vekstevnen, som lavere skatt til eiere av aksjer og ytterligere redusert selskapsskatt.

Les Uttalelse fra LOs sekretariat om statsbudsjettet for 2019 i sin helhet 

Les også LOs førstekommentar til statsbudsjettet Forskjellene øker

Flere aktuelle saker

Se alle artikler