Landsorganisasjonen i Norge

Svart økonomi

Moralsk svindel?

- Ayn Rands hyllest til egoismen har mange beundrere – også i Norge, skriver Wegard Harsvik, leder for samfunnskontakt og strategisk arbeid i LO i dagens Klassekampen.

Innlegget sto på trykk i Klassekampen 26. november. Les det i sin helhet her.

Moralsk svindel?

Forrige uke meldte SVT at en avansert, internasjonalt organisert skattesvindel fra 2006 til 2014 har kostet Sverige 14 milliarder kroner. Andre land rapporterer om tilsvarende summer – til sammen snakker vi om svimlende 410 milliarder europeiske skattekroner. Bakmennene var en gruppe økonomer, jurister og bankfolk – som oppsiktsvekkende nok mente at de handlet moralsk riktig.

Ifølge den danske dokumentaren «Mennene som plyndret Europa», vist på NRK nylig, skyldes det at mange av dem var svorne tilhengere av den russiskamerikanske forfatteren og filosofen Ayn Rand. For dem er skatt nemlig tyveri, og velferdsstaten er de middelmådiges maktmiddel for å holde geniene blant oss nede. Dermed er det moralsk forsvarlig å gjøre alt som kan svekke den. Rand og hennes tankegods er nok ukjent for de fleste. Men hennes menneskesyn har hatt sterk innflytelse på ledende politikere på høyresiden.

Her i landet sitter mange av hennes beundrere i regjeringen, og styrer paradoksalt nok finansdepartementet. Og slagordet om at «skatt er tyveri» brukes fortsatt av Fremskrittspartiets Ungdom.

I boka «Homo Solidaricus» ser undertegnede og Ingvar Skjerve blant annet nærmere på hennes tanker om at den rene egoisme både er, og bør, være den viktigste drivkraften for mennesket. Når mange på sentrum-venstresiden snakker om at man ikke deler Frps menneskesyn, er det blant annet dette det handler om. Det er nesten umulig å finne en Frp-politiker som ikke har uttalt seg i sterkt rosende ordelag om Ayn Rand.

Det gikk bare fem minutter før Siv Jensen i 2013 trakk fram Rand i sitt foredrag i Litteraturhusets serie «Under en høyere himmel», der de ulike partiene presenterte sin ideologi før siste stortingsvalg. Carl I. Hagen har for øvrig mottatt en pris fra tenketanken Ayn Rand Society. Siv Jensen har altså Ayn Rand som favorittforfatter. Det samme har Sylvi Listhaug og Christian Tybring-Gjedde. Som stortingsrepresentant Ulf Erik Knudsen sier om hennes bok «De som beveger verden»: «Denne boka er blitt en bibel for flere i Frp». Tidligere leder i Oslo Frp, Aina Stenersen, stilte til valg med slagordet «kall meg gjerne Oslos egen Ayn Rand».

Robert Reich, som var finansminister under Bill Clinton, peker på Ayn Rand som «den intellektuelle gudmoren» for moderne, amerikansk konservatisme. President Donald Trump har uttalt at Rand er hans favorittforfatter, og at han identifiserer seg med helten i «Kildens utspring».

Ayn Rand samlet sine tanker i «objektivismen» – en idélære som setter det egoistiske, rasjonelle individ som verdens sentrum, og som retter seg mot all form for kollektivisme og altruisme. Når disse tankene ble trukket ut til sin ytterste konsekvens, endte Rand opp med ganske ekstreme synspunkter.

Om Medicare, USAs gratis helseforsikring for pensjonister, sa hun for eksempel at «Det er ingen moralsk forskjell på dette systemet og en som raner en bank og dreper vaktene der for å skaffe seg en villa, en yacht og sjampanje. (…) Bortsett fra at det er flere ofre som rammes for å finansiere Medicare.» Rand var også sterkt imot at samfunnet skulle bruke penger på skolegang for funksjonshemmede barn.

I USA leses Rands bøker som politiske manifester, som de mest ytterliggående høyrekreftene sverger til, og omtales av US Library of Congress «som de mest innflytelsesrike bøkene i USA etter Bibelen». Men som eksemplet med de skattesvindlene bankfolkene viser, er den rene egoisme et dårlig grunnlag å bygge et samfunn på. Som Rand pleide å si: Egoisme er en dyd! Da ender man opp som ideologisk motivert skattesnyter.

Wegard Harsvik, leder for samfunnskontakt og strategisk arbeid i LO

Flere aktuelle saker

Se alle artikler