Landsorganisasjonen i Norge

Økonomi og sysselsetting
Foto: Trond Isaksen

Prisutvikling 2018

Konsumprisindeksen (KPI), desember og året 2018: Med økning i prisene på 3,5 pst fra desember 2017 til desember 2018, endte årsveksten for 2018 på 2,7 pst.

Uten energiprisvekst ville økningen vært 1,8 pst. Særlig strømprisene bidro til prisveksten. Med nettleie økte disse med 25,6 pst i 2018.

Les hele notatet her! 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler