Landsorganisasjonen i Norge

Statsbudsjettet
Foto: Linda Reinholdtsen

Statsbudsjettet: Forskjellene øker

-Dette er et budsjett som ikke tar tak i de store utfordringene vi har. Forskjellene mellom folk øker, arbeidsledigheten er fortsatt høy og det skapes for få jobber.

Dette sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i en førstekommentar til statsbudsjettet.

LO-lederen peker på at skattekuttene nok en gang går til de som har mest fra før. Regjeringen foreslår 1200 kroner til de som tjener over 1 million kroner, mens vanlige folk får 300 – 400 kroner. Det foreslås 3,4 milliarder kroner i redusert skattesats og aksjerabatt til eiere. Skattesatsen på selskaps- og personskatt reduseres til 22 prosent. Det utfordrer skattegrunnlaget og den finansielle bærekraften for velferdsstaten.

Gabrielsen er også bekymret for arbeidsledigheten.

- Regjeringens politikk har ikke vært noen suksess for sysselsettingen, til tross for rekordhøy oljepengebruk i mange år. Det er fare for at arbeidsledigheten henger seg fast på et alt for høyt nivå. Det er en forsiktig nedgang i ledigheten, men fra et høyt nivå. Regjeringens prognoser viser at det vil være over 100 000 ledige til neste år. Da blir det feil å kutte i tiltak som kan få flere i jobb.

Vi har mye å ta igjen, sier Gabrielsen. Vi trenger nå tiltak som virker, investering i arbeidskraften vår og tiltak som øker etterspørselen slik at bedriftene kan øke investeringene. Det vi ikke trenger er skattelette til eiere. Det gir ikke vekst i investeringer, men øker forskjellene.

LO har etterlyst en bred satsing på kompetanse for å få økt aktivitet på kort sikt og samtidig legge grunnlaget for full sysselsetting framover. NAVs oppfølging av brukerne må styrkes, med flere og bedre arbeidsmarkedstiltak. Det må bli mer bruk av opplærings- og utdanningstiltak, med vridning mot videregående opplæring, og med særlig vekt på yrkesfag. Regjeringen følger opp en del av LOs forslag til enkelttiltak, men budsjettet er samlet sett for svakt.

Kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet blir enda viktigere i oppgangstider. Lykkes vi, vil det styrke muligheten for å få grupper som sliter inn på arbeidsmarkedet. Dessverre ser vi at det heller ikke i år satses nok på dette området. 20 mill. til a-krimsentrene kompenserer ikke for ostehøvelkutt gjennom flere år i offentlige tilsyn og virksomheter. Samtidig blir fagforeningsfradraget igjen svekket, som er feil vei å gå for å sikre det organiserte og seriøse arbeidslivet.

Les Uttalelse fra LOs sekretariat om statsbudsjettet for 2019 i sin helhet 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler