Landsorganisasjonen i Norge

Pensjon

Pensjonssystemet er bærebjelken i velferdsstaten. Folketrygden, AFP og tjenestepensjonsordningene må sikre det økonomiske grunnlaget for en trygg og verdig alderdom for alle. LO vil jobbe for at samlet pensjon ved 67 års alder minst skal være 66 prosent av tidligere lønn.

LO vil:

  • Arbeide for at AFP på en enda bedre måte kan gi flere muligheten til å gå av med folketrygd fra 62 år.
  • At de reelle ytelsene til uføre må ligge minst på dagens nivå, også for de som har barn og forsørgelsesansvar.
  • Tariffeste tjenestepensjonsordninger for å sikre de ansattes rettigheter og medbestemmelse, og arbeide for at dagens OTP-ordning forbedres med opptjening fra første krone.
  • asd aa

Pensjonssystemet med basis i Folketrygden skal være en bærebjelke i velferdsstaten.

Peggy Hessen Følsvik 1. nestleder

Artikler om pensjon

Flere aktuelle saker