Landsorganisasjonen i Norge

Pensjon
Foto: Trond Isaksen

Har du pensjon fra første krone?

Slik kan du finne ut om du får pensjon fra første krone.

Publisert 08.10.18, endret09.10.18 Av: LO - Informasjons- og rådgivningsavdelingen


LOs pensjonskalkulator - Hvordan vil pensjon fra første krone slå ut for deg?

Mange av oss tror at det skjer automatisk.  Når man begynner å jobbe – så begynner man også å tjene opp pensjon.  Men noen av oss må jobbe mange arbeidstimer før man begynner å tjene opp pensjon.  Rundt en million nordmenn får ikke pensjon fra første krone.

Slik kan du finne ut om du er en av dem.

Jobber du i offentlig sektor i staten eller kommune, har du pensjon fra første krone.

Jobber du i privat sektor, i en bedrift hvor det er tariffavtale vil det fremgå av tariffavtalen om man har pensjon fra første krone.  I private bedriftofte er er det mange som ikke får pensjon fra første krone.  Særlig i servicebransjen. Hvis du vil vite hvordan det er i din virksomhet, så kan du ta kontakt med din tillitsvalgt.

Jobber du i en bedrift uten tariffavtale – vil det være avhengig av lokale avtaler hvorvidt du får pensjon fra første krone.  Da må du selv undersøke om du har denne rettigheten.  Det kan stå i ansettelseskontrakten - men personalansvarlig vil kunne gi svar på dette.

LO vil at alle skal tjene opp pensjon fra første krone.  Det er rettferdig og bra både for den enkelte, bedriften og for samfunnet.  Nå kommer saken endelig opp i Stortinget, etter forslag fra Arbeiderpartiet og SV. En lovendring vil bety særlig mye for de som har lave inntekter og en dårlig tjenestepensjon – mange av dem er kvinner i privat sektor.

LES OGSÅ: Én million nordmenn kan få bedre pensjon

LES OGSÅ: Fakta om OTP - Derfor er pensjon fra første krone en god idé

Så urettferdig slår reglene ut:
"Arne" jobber med forsikring, med månedslønn på 64.000 kroner og sju prosent pensjonsopptjening – gjennomsnittet for bransjen. Han har pensjonsopptjening fra første krone, hvilket de fleste med høy opptjeningsprosent har. Det betyr at arbeidsgiver setter av rundt 4.500 kroner i måneden for til hans tjenestepensjon.

I motsatt ende av skalaen finner vi "Anne". Hun jobber på hotell. I overnattings- og serveringsbransjen er gjennomsnittlig månedslønn under halvparten av lønna i bank og forsikring: Drøyt 30.000 kroner. Med den lønna, uten pensjon fra første krone og med lovens minimum på to prosent pensjonssparing – som er snittet for denne bransjen – vil den årlige utgiften for arbeidsgiver være litt over 5.000 kroner. 

"Arne" tjener altså dobbelt så mye som "Anne", men han får ti ganger så myepensjonsopptjening.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler