Landsorganisasjonen i Norge

Pensjon
Foto: Trond Isaksen

Midlertidig avtale om særaldersgrenser

Hovedsammenslutningene og Arbeids- og sosialdepartementet signerte onsdag 12. desember en avtale om midlertidige regler for særalderspensjon. De midlertidige reglene vil sikre at personer med aldersgrense 60 år som er født i 1963 kan ta ut pensjon i 2020 på samme nivå som i dag.

Avtalen avgrenser seg til pensjon fram til fylte 67 år. Det livsvarige kompensasjonsnivået for årskullene fra og med 1963-kullet avtales med frist 1. november 2019. Da skal også alt annet vedrørende tilpasningen av særalderspensjonene til den nye folketrygden og påslagsmodellen avtales ferdig.

I pensjonsavtalen fra 3. mars 2018 ble det enighet om at det også i framtiden vil være behov for særaldersgrenser. Arbeidet med å løse spørsmål om særaldersgrenser ble satt i gang tidligere i høst.  Den midlertidige avtalen som ble inngått 12. desember innebærer ingen endringer i pensjonsavtalen av 3. mars 2018.

Avtale om midlertidige regler særaldersgrense

Prosessavtale for det videre arbeidet særaldersgrense

Flere aktuelle saker

Se alle artikler