Landsorganisasjonen i Norge

Pensjon

Hvor lenge må du jobbe før du begynner å tjene opp pensjon? I denne kalkulatoren kan du se hvor lenge du må jobbe hver dag før du tjener opp pensjon, dersom du ikke har avtale om opptjening fra første krone.

Publisert 01.11.18, endret24.10.18 Av: LO - Informasjons- og rådgivningsavdelingen

Pensjon fra første krone! Det har vært kravet fra LOs side over lang tid. Nå kommer saken endelig opp i Stortinget, etter forslag fra Arbeiderpartiet og SV. En lovendring vil bety særlig mye for de som har lave inntekter og en dårlig tjenestepensjon

Sjekk ut hvordan dette vil slå ut for deg!

kr

Du starter opptjening kl.

Tilbake Neste

Etter loven skal arbeidsgiver betale inn innskudd til tjenestepensjon for arbeidstakerne. Mange bedrifter betaler inn høyere innskudd enn lovens minimum.

%

Årlig innskudd i dag kr

Årlig innskudd med AP/SV kr


Månedlig innskudd i dag kr

Månedlig innskudd med AP/SV kr

Tilbake

Forklaring: Kalkulatoren gjelder for Obligatorisk Tjenestepensjon i privat sektor.  Folketrygden har andre opptjeningsregler.   Kalkulatoren tar utgangspunkt i lovens bestemmelser.  Gjennom tariffavtaler og avtaler på den enkelte bedrift kan man avtale både pensjon fra første krone og opptjening både for de som er under 20 år og for de som jobber mindre enn 20%.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler