Landsorganisasjonen i Norge

Pensjon
Foto: Trond Isaksen

Skatt på pensjon

I nytt samfunnsnotat fra LO ser vi på hvordan skattesystemet påvirker pensjonsinntektene våre. Pensjon er gunstig beskattet på flere måter. For det første gis det særlige fradrag for pensjonsinntekter, slik at for samme inntekt er skatten på pensjon lavere enn på arbeidsinntekt.

For det andre gis det fradrag for pensjonssparing både gjennom de kollektive ordningene, tjenestepensjonsordningene, og individuelle sparing i såkalte IPS-ordninger. Formålet med notatet er å synliggjøre hvordan disse til dels kompliserte reglene påvirker oss som pensjonister og arbeidstakere.

Samfunnsnotatet tar for seg:

  • Skatt på pensjon er lavere enn på lønn og skjermer lave pensjoner
  • Skatten skjermer minstepensjon helt for skatt, og lave pensjoner får lav skatt
  • Tidlig pensjonsuttak og skatt
  • Individuell pensjonssparing skattefavoriseres ytterligere fra 2017
  • Hvordan virker IPS-fordelene?
  • Regjeringens begrunnelse for ny og bedret IPS
  • Tidligere utredning argumenterer i motsatt retning

Samfunnsnotat 02/2019 Skatt på pensjon 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler