Landsorganisasjonen i Norge

Pensjon
Foto: Trond Isaksen

Dette taper du på å ikke få pensjon fra første krone

Egentlig burde det være en selvfølge. At vi alle tjener opp pensjon for alt det vi tjener på jobben. Men sånn er det ikke for alle. Se hva du taper dersom du ikke tjener opp pensjon fra første krone.


LOs pensjonskalkulator - Hvordan vil pensjon fra første krone slå ut for deg?

Pensjon fra første krone! Det har vært kravet fra LOs side over lang tid. Nå kommer saken endelig opp i Stortinget, etter forslag fra Arbeiderpartiet og SV. En lovendring vil bety særlig mye for de som har lave inntekter og en dårlig tjenestepensjon – mange av dem er kvinner i privat sektor.

Så urettferdig slår dagens regler ut:

  • "Arne" jobber med forsikring, med månedslønn på 64.000 kroner og sju prosent pensjonsopptjening – gjennomsnittet for bransjen. Han har pensjonsopptjening fra første krone, hvilket de fleste med høy opptjeningsprosent har. Det betyr at arbeidsgiver setter av rundt 4.500 kroner i måneden for til hans tjenestepensjon.
  • I motsatt ende av skalaen finner vi "Anne". Hun jobber på hotell. I overnattings- og serveringsbransjen er gjennomsnittlig månedslønn under halvparten av lønna i bank og forsikring: Drøyt 30.000 kroner. Med den lønna, uten pensjon fra første krone og med lovens minimum på to prosent pensjonssparing – som er snittet for denne bransjen – vil den årlige utgiften for arbeidsgiver være litt over 5.000 kroner. 

"Arne" tjener altså dobbelt så mye som "Anne", men han får ti ganger så myepensjonsopptjening.

Les mer om hvordan Obligatorisk tjenestepensjon fungerer og hvorfor vi bør gjøre ordningen mer rettferdig.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler