Landsorganisasjonen i Norge

Utdanning

Kunnskap til få gir makt- kunnskap til alle gir frihet. Lik rett til livslang læring er et grunnprinsipp i LOs utdannings- og kompetansepolitikk, og av avgjørende betydning for å sikre fortsatt høy sysselsetting og lav ledighet.

LO vil at:

  • Fellesskolen skal være gratis, under offentlig ansvar og gi kvalitativ god helhetlig skoledag med måltid, leksehjelp og fysisk aktivitet.
  • Flest mulig skal gjennomføre videregående opplæring og at antallet lærekontrakter og lærebedrifter økes.
  • Alle skal ha likeverdig tilgang til høyere utdanning. Overordnet styring og finansiering av utdanningssektoren skal være et offentlig ansvar.
  • Voksnes rett til grunnopplæring og etter- og videreutdanning må gjøres reell.

Unge som velger fag- og yrkesopplæring må få lærlingplass.

Trude Tinnlund LO-sekretær

Aktuelle artikler

Flere aktuelle saker