LOs utdanningskonferanse 2018 - LO

Landsorganisasjonen i Norge

Foto: Trond Isaksen

LOs utdanningskonferanse 2018

-
Sørmarka konferansehotell, Enebakkveien 625

Det er yrkesfagenes år. Mer satsing på yrkesfag er forventet å løse mange samfunnsutfordringer. Det skal få flere innvandrere integrert i arbeidslivet. Det skal få skoletrøtt ungdom og andre som har dårlige erfaringer fra skolebenkbasert undervisning til å få opp lærelysten igjen. Satsing på fagarbeidere skal motvirke svekkelse i produktivitetsvekst og øke innovasjonskraften i en tid med økende lavlønnskonkurranse og todeling i arbeidslivet.

Er spagaten mellom de ulike målene for stor? Hva med resten av utdanningssystemet? Er det godt nok samspill? Og er arbeidsliv og utdanningssystem godt nok rustet til å møte økt behov for livslang læring?

Foreløpig program for konferansen

MELD DEG PÅ HER! 

Med oss til å diskutere disse problemstillingene har vi bla. fått kunnskapsminister Jan Tore Sanner, samfunnsøkonom Fernanda Eggen, Forsker Simen Markussen fra Frisch-senteret, leder i Unio Ragnhild Lied, Direktør Camilla Stoltenberg, Nestleder i Nasjonalt fagskoleråd Sture Flaaten og Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo Kommune Inga Marte Thorkildsen.