Landsorganisasjonen i Norge

Velferd

Gode, offentlige velferdstjenester bidrar til frie og trygge mennesker, som igjen gir skaperkraft og produktivitet. Rettferdig fordeling og likeverdige levekår forutsetter bolig arbeid og inntekt.

LO vil:

  • Sikre offentlige tjenester av høy kvalitet, tilgjengelig for alle
  • At det skal være en samfunnsoppgave å sørge for nok og rimelige boliger tilpasset den langsiktige økonomiske evnen.
  • Si nei til konkurranseutsetting og stykkprisfinansiering av institusjonsplasser og tiltak.

En sterk offentlig sektor har vært avgjørende for at vi i Norge har skapt et samfunn med relativt små forskjeller.

Kristin Sæther LO-sekretær

Aktuelle artikler

Flere aktuelle saker