Landsorganisasjonen i Norge

Velferd

Bekymret over økende barnefattigdom i Norge

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen synes det er urovekkende at stadig flere barn vokser opp i fattigdom i Norge. - At TV-aksjonens midler også går til barn og ungdom i vanskelige kår er virkelig på sin plass.

- Det er hjerteskjærende at barnefattigdommen øker i Norge. Det handler om å være innenfor eller utenfor. Barnefattigdom kan forfølge en hele livet og det rammer ikke bare barna det gjelder, men kan gi ringvirkninger for hele befolkningen, sier Gabrielsen. 

De siste ti årene er det blitt nesten dobbelt så mange innvandrerbarn som lever i fattigdom i Norge, ifølge SSB. Det er også flere barn uten innvandrerbakgrunn som lever i fattige familier.  

- Vi må gjøre alt vi kan for at barn skal få like muligheter, og ikke vokse opp i fattige kår, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen som synes det på sin plass at årets TV-aksjon blant annet skal gå til fattige barn i Norge. 

Midlene skal brukes på fritidsaktiviteter og utlån av fritidsutstyr slik at alle barn og unge kan delta på minst én fritidsaktivitet jevnlig.  

- Mange barn ønsker seg dette, men de holdes utenfor fordi foreldrene verken har råd eller tilgang. Det er et flott inkluderende tiltak å opprette flere utlånssentraler og fritidsaktiviteter for barn og unge, sier Gabrielsen.  

LO har selv bevilget 400 000 kroner til årets TV-aksjon. 

- Årets tematikk overlapper mange av de sakene LO arbeider for, som å bekjempe arbeidsløshet og sosial dumping. Det samme gjelder arbeidet for et etnisk likestilt og rettferdig samfunn, uten diskriminering, vold og fordommer. Og at barn skal få like muligheter i oppveksten.  

OECD offentliggjorde nylig en rapport om barnefattigdom som viser at det har vært en økning av barnefattigdom i mange OECD-land etter finanskrisen. Selv om den relative barnefattigdommen er. lav i Norge sammenlignet med andre OECD land, er den altså økende. Ifølge OECD lever omlag 7,5 prosent av barn i Norge i fattigdom. Blant de nordiske landene er det bare Sverige som har høyere andel barn i lavinntektsfamilier. Danmark og Finland har til sammenligning under halvparten av andelen barnefattigdom som Norge har.  

Flere aktuelle saker

Se alle artikler