Landsorganisasjonen i Norge

Inkluderende arbeidsliv
Foto: Trond Isaksen

Derfor frykter LO endringer i sykelønnsordningen

For første gang siden 2005 åpner Høyre i sitt partiprogram for å vurdere sykelønnsordningen. Mange på høyresiden ønsker reduksjoner i sykelønna.

Høyre vil vurdere sykelønnsordningen

Høyre går i sitt partiprogram inn for å sette ned et utvalg som skal vurdere sykelønnsordningen. Partiet vil også kritisk gjennomgå Avtalen om Inkluderende Arbeidsliv (IA-avtalen) før denne eventuelt fornyes.

Høyre vil ha en kritisk gjennomgang av IA-avtalen

Gjennom IA-avtalen arbeider regjeringen og partene i arbeidslivet for et mer inkluderende arbeidsliv. I avtalen forplikter regjeringen seg til ikke å foreslå endringer i sykelønnsordningen, med mindre partene er enige om det. Partene har gjennomgått og endret avtalen tre ganger. Dagens avtale utløper i 2018 og da vil avtalepartene igjen vurdere avtalen.

Det er i seg selv dramatisk at Høyre på denne måten reiser tvil om hvorvidt IA-avtalen skal fornyes når avtaleperioden utløper. At Høyre også vil sette ned et utvalg som skal vurdere sykelønnsordningen betyr at det er betydelig usikkerhet om ordningens framtid.

Fredet sykelønnsordningen i 2013 – foreslo likevel kutt

I Klassekampen 28. februar 2013, uttalte Høyres Torbjørn Røe Isaksen følgende: «– Høyre kommer med en utvetydig garanti. Høyre kommer ikke til å røre sykelønna de neste fire årene.»

Til tross for dette fremmet Høyre og Frp forslag om å frata et stort antall arbeidstakere retten til sykelønn i statsbudsjettforslaget for 2015. Først da LO og de andre arbeidstakerorganisasjonene påpekte at forslaget var i strid med IA-avtalen, ble forslaget trukket tilbake av daværende arbeidsminister fra Frp, Robert Eriksson. (nrk.no 20. oktober 2014) Les mer

Fremskrittspartiet er uklare

Fremskrittspartiet verner heller ikke dagens sykelønnsordning. Partiet indikerer at de vil ha en annen ordning en dagens, uten at de er konkrete. Hvordan en eventuelt ny sykelønnsordning vil være utformet er uklart, annet enn at den skal være "god".  De skriver i sitt partiprogram at: "Vi vil ha en god sykelønnsordning som i likhet med dagens ordning sikrer den enkelte en trygg og forutsigbar inntekt ved sykdom."

Frp har den samme formuleringen i gjeldende partiprogram (2013 - 2017). Likevel hindret ikke dette daværende arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) å foreslå å ta sykelønna fra titusenvis av arbeidstakere i statsbudsjettforslaget for 2015. Slik tidligere nevnt gjorde IA-avtalen at Eriksson måtte trekke forslaget.  

Venstre vil ha kutt

I Venstres stortingsprogram finner vi følgende formulering: "Dagpengeutbetalingene er rimelig lave, mens nivået på sykepenger på sin side er så høyt at det skaper et kunstig høyt sykefravær og for dårlige incentiver til å komme tilbake i jobb. Derfor vil Venstre utrede en reform med jevnere satser for arbeidsledighetstrygd og helserelaterte ytelser som uføretrygd, arbeidsavklaringspenger." Venstre går altså inn for en reform med jevnere satser, noe som i realiteten betyr kutt i sykelønna.

- Vi er åpne for å diskutere endringer i sykelønnsordningen. Jeg tror vi både bør å diskutere om arbeidsgiver skal få et forlenget ansvar, men også egenandel for arbeidstakere slik det er for alle andre trygdeordninger, sa stortingsrepresentant for Venstre Sveinung Rotevatn til ANB 2. mars 2017. Les mer

Mange på høyresiden ønsker reduksjoner i sykelønna

I Regjeringens perspektivmelding argumenteres det for reduksjoner i sykelønnsordningen. De fire borgerlige ungdomspartiene vil redusere sykepengene med 10 til 30 prosent (Nrk.no 20. mai 2017) Les mer. Den konservative tenketanken Civita har også tatt til orde for kutt i sykelønna Les mer. I tillegg har aktører på norsk arbeidsgiverside, blant annet Bedriftsforbundet Les mer og Hovedorganisasjonen Virke Les  mer, ønsket reduksjoner i ordningen.

Den eneste garantien for fortsatt full lønn under sykdom er et regjeringsskifte

Sykelønnsordningen, slik vi kjenner den, er i spill med en fortsatt borgerlig regjering etter valget. Den eneste garantien for fortsatt full lønn under sykdom er et regjeringsskifte!

LO vil kjempe for fortsatt full lønn under sykdom. Alle skal ha råd til å bli syk! Tryggheten din når du er syk er i spill ved dette valget.

Hva vil et kutt i sykelønnsordningen kunne bety for deg? Ta LOs sykelønnskalkulator her.

Her er fem gode grunner til å si nei til kutt i sykelønnsordningen.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler