Landsorganisasjonen i Norge

Arbeids- og sosialpolitikk

Mangelfull gjengsatsing

- LO etterlyser en større satsing med flere kriminalitetsforebyggende tiltak. Det handler om å tenke bredere. Hva er det som fører til gjengdannelser og hvordan får vi ungdom ut av dem?, skriver Are Tomasgard, LO-sekretær sammen med tre av LOs forbundsledere i Dagsavisen 4. oktober.

Kronikken sto på trykk i Dagsavisen 4. oktober. Les den i sin helhe her.

Mangelfull gjengsatsing

Regjeringen varsler storsatsing for å få bukt med Oslos gjengproblemer, men løser tiltakene problemet?

70 millioner ekstra skal bevilges for å ta Oslo-gjengene. Politiet, Kripos og konfliktrådet skal styrkes. Det handler ifølge regjeringen om å se helheten.

Kriminelle gjenger skal forbys, det foreslås nye straffereaksjoner for ungdom og politiet skal få mulighet til å ta penger eller verdier fra folk i gjenger.

Det er bra at regjeringen kommer med ekstra midler. Kriminaliteten som utføres er alvorlig og det er kostbart både for samfunnet og enkeltpersoner. Mer synlig politi kan bidra til å forebygge og avdekke kriminalitet.

Men er det nok? Kan vi lovregulere oss bort fra gjengproblematikk og fattigdom? Og hva er det helhetlige bildet i regjeringens «grep»?

Det hjelper lite å bruke store summer på reparasjoner hvis man ikke samtidig hindrer rekruttering og etablering av nye gjenger. Tiltak som fritidsklubber, oppsøkende ungdomsarbeidere, arbeidstiltak og gode integreringstiltak må prioriteres.

LO etterlyser en større satsing med flere kriminalitetsforebyggende tiltak. Det handler om å tenke bredere. Hva er det som fører til gjengdannelser og hvordan får vi ungdom ut av dem?

Før sommeren bevilget Oslo kommune 47 millioner kroner til forebyggende arbeid. Groruddalen fikk en tiltakspakke med jobbtilbud til barn og unge og fritidsaktiviteter i sommermånedene. I bydelene Grorud og Alna fikk ca. 250 ungdommer sommerjobb.

Fritidsklubbene utvidet åpningstidene og politiet ble styrket med 30 ansatte som jobbet forebyggende og var synlig i miljøet. Tiltaket virket. Ifølge politiet har dette vært den roligste sommeren på svært mange år og kriminalitetsnedgangen mener de langt på vei kan forklares med kombinasjonen av økte ressurser, gode tilbud for ungdom og et godt tverrfaglig og kriminalitetsforebyggende samarbeid.

LO mener at god og helhetlig justispolitikk må handle om mer enn lovregulering, nye straffereaksjoner og mer politi i uniform. Vel så viktig er en god fordelingspolitikk, forebyggende innsats og flere tiltak rettet mot ungdom som er i faresonen for å rekrutteres inn i gjenger.

Straffereaksjonene som samfunnet i dag rår over må styrkes. Det gjelder både ungdoms- og samfunnsstraffen. Ikke minst handler dette om å gi gjengmedlemmer som fengsles et faglig forsvarlig tilbud hvor rehabilitering står sentralt.

Justispolitikk spenner over mange politikkområder. Det forutsettes derfor et tettere samarbeid på tvers avdelinger og på tvers av departement.

Først da kan vi snakke om en helhetlig justispolitikk!

Are Tomasgard, LO-sekretær
Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen (FO)
Asle Aase, leder i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)
John Leirvaag, leder i Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Flere aktuelle saker

Se alle artikler