Landsorganisasjonen i Norge

Velferd

Uakseptabelt krav fra ESA

En arbeidsgruppe har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet vurdert spørsmål fra ESA om ulovlig statsstøtte.

Spørsmålet gjelder hvorvidt det at det offentlige ikke betaler skatt til seg selv eller kan gå konkurs, gjør at private blir utkonkurrert og dermed at ordningene bryter med EU-reglene om ulovlig statsstøtte.

- Flertallsinnstillingen i rapporten Like konkurransevilkår for offentlige og private aktører er helt uakseptabel på særlig to punkter, ser Gabrielsen:

  • Den innebærer at Norge skal gå foran hele EU i å tilrettelegge for privatisering.
  • Den gir Konkurransemyndighetene uforsvarlig stor makt over hvordan kommunene skal organisere seg.

- ESA krever at Norge skal gå foran hele EU i å lage marked i offentlig sektor. De fremmer krav som er mer vidtgående enn det som er gjort fra EU-siden overfor noe medlemsland. Jeg håper regjeringen forstår at den må gå høyere på banen og ikke la seg drive av ESA. Det påfører offentlig sektor kostnader og bruker ressurser som burde settes inn mot skatteflukt og arbeidslivskriminalitet.

- EØS-avtalen er svært viktig for norsk økonomi. Den gir trygghet for markedsadgang og dermed arbeidsplasser framover. Men vi må bruke avtalen til å fremme fordelene og utnytte handlingsrommet. Det er tull at EØS-avtalen skal lage problemer for norske svømmehaller og treningssentre. I neste omgang kan det være snakk om enda mer grunnleggende tjenester. Det var aldri forutsetningen for EØS; det var aldri meningen med reglene for statsstøtte. De skulle hindre subsidiekappløp for industri; ikke lage problemer for offentlig sektor.

Regjeringen.no: Ny rapport om like konkurransevilkår

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler