Landsorganisasjonen i Norge

Kultur

Vi trenger en kulturpolitikk

- Høyre og FrP-regjeringen er tafatte og har i realiteten ingen kulturpolitikk. Det sier LOs 1. sekretær Julie Lødrup.

Kultur skaper gode opplevelser. Det gir våre liv et rikere innhold, og bidrar til verdiskaping, kompetanse, læring, helse og toleranse. 

Det er stor forskjell på kultursatsingen til de ulike politiske partiene. 

– Den rødgrønne regjeringen satset sterkt på utbygging av infrastruktur.  Det ser vi resultatene av i dag.  Mange var skeptiske til utbygging av lokale kulturhus.  I dag går mange med overskudd pg har gitt et kulturløft som strekker seg langt utover kommunens grenser, sier Julie Lødrup som har ansvaret for kulturspørsmål i LOs ledelse.

Hun viser til Kulturhuset Buen i Mandal som et konkret eksempel.  Skepsisen blant høyrepolitikerne var stor.  I dag har Buen blitt et kulturelt kraftsenter for hele Mandalsregionen.

- Vi trenger en fremtidsrettet kulturpolitikk.  Det handler om å gjøre gode investeringer for framtida.  Da trenger vi en ny politisk kurs, sier Lødrup.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler